Historia


Reservin Upseerien Naisten toiminta alkoi 1940-luvun lopulla reserviupseerikerhojen naisjaostoina. Toiminta käynnistyi koko valtakunnan alueella. Vuosien saatossa
ja olosuhteiden muuttuessa naisten toiminta organisoitui ja itsenäistyi. Vuonna 1987 Suomen Reservin Upseerien Naisten Liitto rekisteröityi.

Naisten maanpuolustustyön toiminnan painopisteiden muuttuessa ja mahdollisuuksien lisääntyessä liiton nimi muutettiin v. 1996 Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry:ksi. Tältä pohjalta kehitettiin  Naisten Valmiusliitto ry.

Vuonna 2005 yhdistyivät Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry (entinen RUN) ja  Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry (entinen RAuN) nykyiseksi Maanpuolustusnaisten Liitto ry:ksi.

Edellä kerrotun kehityksen myötä oli tullut tarve vuosikymmeniä kestäneen Reservin Upseerien Naisten ansiokkaan toiminnan ja kunniakkaan nimen tallentamiseen. Näin syntyi Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry vuonna 1998.

Toiminta

Liitto järjestää tapaamisia, kokous-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Arkistointi

Arkistointi on suuri, voimia vaativa vuosien työprojekti. Keräämme Reservin Upseerien Naisten toiminnassa mukana olleiden yksityisten henkilöiden muistiinpanoja, Reservin Upseerien Naisten yhdistysten ja myöhemmin perustettujen piirien muistiinpanoja, toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia, pöytäkirjoja ja vuosikertomuksia ym.. Myös valokuvat ovat erittäin tervetulleita.

Arkiston lopullinen sijoituspaikka tulee olemaan Sotamuseo Helsingissä. Materiaalin keräys on valtakunnallista, pienin osin karttuvaa ja hiljaista puurtamista. Tavoite on selkeä: valtakunnallinen, keskitetty arkisto, joka muodostuu “pienistä murusista” Aikanaan arkisto on tutkijoiden käytettävissä arvokkaana materiaalina vuosikymmeniä jatkuneen naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön kokemuspohjaisena puolueettomana tiedonlähteenä jälkipolville.